Hej.

Behöver du en tolk på ett ovanligt språk? Eller kan din upphandlade tolkförmedling inte leverera? Lugn, vi löser det!

Falu Tolkservice AB | Org.nr. 556828-8020 | Risövägen 7, 791 53 Falun SE | Telefon: 023-15200 | Bankgiro 718-0804 | Vi har F-skatt. © 2018 Falu Tolk. info@falutolk.se

Eftersom samhället befinner sig i ständig förändring ställs det stora krav på vår medmänsklighet, i synnerhet på personal inom offentlig sektor. Vi måste kunna tala med människor som inte förstår språket. Det är här tolken kommer in i sammanhanget.

Platstolkning i Dalarna. Telefontolkning i hela Sverige.

Ring och beställ: 023-15200

Efter att vi under många år varit upphandlade av Landstinget Dalarna, specialiserar vi oss idag på att tillgodose våra klienters behov av tolkning på de mest ovanliga språken, inom såväl offentlig som privat sektor. Kompromisslös kvalitet och flexibilitet har kännetecknat våra tjänster sedan 1997.

Språkutbud