Att beställa tolk hos oss är lika enkelt som att boka en tid hos tandläkaren. Så här går det till:

Hur beställer man?

Falu Tolkservice AB | Org.nr. 556828-8020 | Risövägen 7, 791 53 Falun SE | Telefon: 023-15200 | Bankgiro 718-0804 | Vi har F-skatt. © 2018 Falu Tolk. info@falutolk.se

Eftersom samhället befinner sig i ständig förändring ställs det stora krav på vår medmänsklighet, i synnerhet på personal inom offentlig sektor. Vi måste kunna tala med människor som inte förstår språket. Det är här tolken kommer in i sammanhanget.

Ring oss direkt på 023-15200, eller maila in din beställning så kommer du i kontakt med någon av våra tolkförmedlare.

Vänligen uppge:

*     Vem du är.

*     Vilken organisation du representerar.

*     Hur man kan nå dig.

*     Datum och klockslag för tolkning.

*     Vilket språk som önskas.

*     Tolkning via telefon, eller på plats.


Om du ringt in din beställning och vill ha en orderbekräftelse via epost är det viktigt att du meddelar detta under samtalet. Vi tillhandahåller auktoriserade tolkar enligt kundens önskemål.

Språkutbud