Om oss.

Företaget grundades 1982 med översättning och marknadsföring i fokus. Femton år senare sadlade vi om till tolkförmedling och idag är vi ett av få företag i branschen med gedigen erfarenhet.

Falu Tolkservice AB | Org.nr. 556828-8020 | Risövägen 7, 791 53 Falun SE | Telefon: 023-15200 | Bankgiro 718-0804 | Vi har F-skatt. © 2018 Falu Tolk. info@falutolk.se

Eftersom samhället befinner sig i ständig förändring ställs det stora krav på vår medmänsklighet, i synnerhet på personal inom offentlig sektor. Vi måste kunna tala med människor som inte förstår språket. Det är här tolken kommer in i sammanhanget.

Falu Tolkservice jobbar enligt kammarkollegiets riktlinjer för "god tolksed" och vi kan erbjuda ett omfattande språkutbud utöver det vanliga.

Vår kundkrets består av alltifrån juridiksektor och polismyndighet, till sjukvård och socialtjänst.

Vi har samarbetsavtal med våra tolkar och samtliga arbetar under tystnadsplikt. Vi har även tillgång till kompetenta översättare inom alla förekommande områden som exempelvis medicin, juridik och teknik och kan tillgodose de allra flesta önskemål, oavsett språk.

Språkutbud